Het retourneren van een bestelde tuinslang

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw bestelling niet volledig naar wens is of dat u de rekbare tuinslang toch niet meer nodig heeft. Op deze pagina vindt u informatie over het retourneren van uw bestelling.

14 Dagen de tijd om aan te geven dat u het product terug wilt sturen

Bij de aankoop van producten in de webshops van Specishops heeft u de mogelijkheid de bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Na de melding heeft u nog 14 dagen de tijd om de bestelling terug te sturen.

De retourprocedure van Ledbureaulampshop.nl

  1. Via email of telefoon kunt u aangeven dat u uw bestelling terug wilt sturen. Dit wordt dan direct door ons genoteerd.
  2. U pakt het product - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat, ongeopend en onbeschadigd in in de oorspronkelijke verpakking.
  3. U stuurt het product binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug naar: Specishops, Josink Hofweg 34, 7545 PP Enschede
  4. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Een modelformulier voor het terugsturen van de bestelling vindt u hier: http://www.specishops.nl/wp-content/uploads/2017/02/Retourformulier-Specishops-0702.pdf